Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp (CBĐT)
  Mã dự án7913002
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 158000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện