Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng
  Mã dự án7915687
  Đơn vị báo cáoBan QLDA phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3662/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/8/2021; Ngày phê duyệt 30/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2024
  Tổng mức đầu tư 54000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng 03/2023 1038 1038 21/03/2023
Tổng số:   1038 1038