Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Thục Luyện
  Mã dự án7922889
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 450000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện