Thông tin dự án
 • Tên dự ánKè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa
  Mã dự án7922710
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 3160; Ngày phê duyệt 19/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 200000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa 01/2023 0 0 01/02/2023
Tổng số:   0 0