Thông tin dự án
 • Tên dự ánKè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa
  Mã dự án7922710
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 200000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện