Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu (phần xây dựng công trình)
  Mã dự án7896535
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 3407/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 07/09/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 383167 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện