Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (CBĐT)
  Mã dự án7923963
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 203000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện