Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Đồng bằng sông Hồng (CBĐT)
  Mã dự án7909327
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện