Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT)
  Mã dự án7922929
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT) 01/2022 0 0 21/02/2022
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT) 02/2022 0 0 21/02/2022
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT) 03/2022 0 0 22/04/2022
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT) 04/2022 0 0 22/04/2022
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT) 05/2022 387 412 05/06/2022
Tổng số:   387 412