Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
  Mã dự án7856197
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 01/2022 0 0 10/02/2022
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 02/2022 0 0 10/02/2022
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 03/2022 760 0 23/03/2022
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 04/2022 834 834 12/04/2022
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 05/2022 0 0 14/05/2022
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 06/2022 200 0 16/06/2022
Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 07/2022 0 0 05/07/2022
Tổng số:   1794 834