Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi
  Mã dự án7925280
  Đơn vị báo cáoViện Quy hoạch thuỷ lợi
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi 02/2022 0 0 10/02/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi 03/2022 0 0 23/03/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi 04/2022 0 0 27/05/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi 05/2022 0 0 27/05/2022
Tổng số:   0 0