Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản (CBĐT)
  Mã dự án7923471
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu hải sản
  Địa điểm thực hiệnHải Phòng
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản (CBĐT) 02/2022 0 0 21/02/2022
Tổng số:   0 0