Thông tin dự án
 • Tên dự ánXử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, TP Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh
  Mã dự án7925527
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
  Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
  Quyết định phê duyệt QĐ số 573/QĐ-SNN; Ngày phê duyệt 01/11/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1070800 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện