Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt
  Mã dự án7927072
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
  Địa điểm thực hiệnBình Phước
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2026
  Tổng mức đầu tư 526000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện