Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt
  Mã dự án7927072
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
  Địa điểm thực hiệnBình Phước
  Quyết định phê duyệt 754/QĐ-BQLDA; Ngày phê duyệt 05/11/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 526000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt 01/2022 0 0 12/04/2022
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt 02/2022 0 0 12/04/2022
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt 03/2022 0 0 12/04/2022
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt 04/2022 0 0 31/05/2022
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt 05/2022 0 500 31/05/2022
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt 06/2022 3500 2800 27/06/2022
Tổng số:   3500 3300