Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT)
  Mã dự án7925495
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3080; Ngày phê duyệt 15/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 530000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT) 01/2022 800 0 21/03/2022
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT) 02/2022 1589 0 21/03/2022
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT) 03/2022 597 0 21/03/2022
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT) 04/2022 0 0 20/04/2022
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT) 05/2022 0 0 23/05/2022
Tổng số:   2986 0