Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
  Mã dự án7925494
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3185; Ngày phê duyệt 19/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 191000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 01/2022 200 0 21/03/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 02/2022 528 0 21/03/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 03/2022 385 0 21/03/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 04/2022 0 0 20/04/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 05/2022 0 0 23/05/2022
Tổng số:   1113 0