Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các chi nhánh và trụ sở Báo Nông nghiệp Việt Nam
  Mã dự án7925318
  Đơn vị báo cáoBáo Nông nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện