Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT)
  Mã dự án7909615
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1470000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT) 01/2022 0 0 {0} 16/02/2022
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT) 02/2022 0 0 {0} 23/02/2022
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT) 03/2022 0 0 {0} 22/03/2022
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT) 04/2022 0 0 {0} 25/04/2022
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT) 05/2022 0 0 {0} 20/05/2022
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT) 06/2022 0 1368 20/06/2022
Tổng số:   0 1368