Thông tin dự án
 • Tên dự ánKè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng
  Mã dự án7921606
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT Lạng Sơn
  Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 200000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng 02/2022 100 85 {0} 09/03/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng 03/2022 0 0 {0} 22/03/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng 04/2022 1500 0 {0} 25/04/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng 05/2022 400 0 {0} 24/05/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng 06/2022 100 0 {0} 20/06/2022
Tổng số:   2100 85