Thông tin dự án
 • Tên dự ánKè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái
  Mã dự án7923369
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái
  Địa điểm thực hiệnYên Bái
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 450000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 01/2022 0 0 16/05/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 02/2022 909 909 16/05/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 03/2022 0 0 16/05/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 04/2022 0 0 16/05/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 05/2022 0 0 16/05/2022
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 06/2022 0 0 22/06/2022
Tổng số:   909 909