Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrạm bơm Hoàng Khánh
  Mã dự án7936531
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 225/QĐ-BQLDANN; Ngày phê duyệt 01/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 250000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Trạm bơm Hoàng Khánh 01/2022 0 0 23/03/2022
Trạm bơm Hoàng Khánh 02/2022 0 0 23/03/2022
Trạm bơm Hoàng Khánh 03/2022 422 422 23/03/2022
Trạm bơm Hoàng Khánh 04/2022 0 400 25/04/2022
Trạm bơm Hoàng Khánh 06/2022 0 0 15/06/2022
Tổng số:   422 822