Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô
  Mã dự án7922880
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 5083/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 27/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 658981 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô 02/2023 46 46 20/03/2023
Tổng số:   46 46