Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô
  Mã dự án7922880
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 500000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô 01/2022 0 0 12/04/2022
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô 02/2022 0 0 12/04/2022
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô 03/2022 79 79 12/04/2022
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô 04/2022 550 550 29/04/2022
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô 05/2022 0 0 28/05/2022
Tổng số:   629 629