Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cảng cá Ninh Cơ
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
  Địa điểm thực hiệnNam Định
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 150000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện