Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài
  Mã dự án7938303
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 3344; Ngày phê duyệt 26/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 135000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài 01/2022 0 0 06/04/2022
Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài 02/2022 2295 0 06/04/2022
Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài 03/2022 0 0 06/04/2022
Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài 04/2022 0 688 19/04/2022
Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài 05/2022 0 0 19/05/2022
Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài 06/2022 0 0 22/06/2022
Tổng số:   2295 688