Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị vườn quốc gia và kiểm lâm (CBĐT)
  Mã dự án7934628
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 270000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện