Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Mã dự án7866837
  Đơn vị báo cáoVăn phòng Bộ NN và PTNT
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 175000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/2022 0 0 23/03/2022
Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/2022 0 0 20/04/2022
Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/2022 0 0 20/04/2022
Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/2022 406 406 27/05/2022
Tổng số:   406 406