Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn II)
  Mã dự án7949860
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
  Quyết định phê duyệt 48/QĐ-SNN; Ngày phê duyệt 16/02/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1782 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện