Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Suối Cái
  Mã dự án7916625
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 470/QĐ-BQL; Ngày phê duyệt 21/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Suối Cái 05/2022 630 1244 25/05/2022
Hồ Suối Cái 06/2022 394 968 22/06/2022
Tổng số:   1024 2212