Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 12000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện