Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 02: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
  Mã dự án7979013
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
  Quyết định phê duyệt 3239/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 7533 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 02: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 01/2023 0 0 02/02/2023
Tổng số:   0 0