Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống mía theo hệ thống 3 cấp
  Mã dự án7974221
  Đơn vị báo cáoViện Nghiên cứu Mía đường
  Địa điểm thực hiệnBình Dương
  Quyết định phê duyệt 3080; Ngày phê duyệt 15/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2024
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện