Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 6: Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 3483; Ngày phê duyệt 13/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 63000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 6: Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản 01/2023 0 0 24/03/2023
Dự án thành phần 6: Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản 02/2023 0 0 24/03/2023
Dự án thành phần 6: Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản 03/2023 0 0 24/03/2023
Tổng số:   0 0