Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 9: Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc
  Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 110000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện