Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2
  Mã dự án7980590
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 3821; Ngày phê duyệt 10/10/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 40000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện