Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Xây dựng Trại lợn giống GGP
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
  Quyết định phê duyệt 155/QĐ-TTBT; Ngày phê duyệt 05/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 65000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện