Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Xây dựng giảng đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật, cấp nước Trường Đại học Lâm Nghiệp
  Mã dự án8012100
  Đơn vị báo cáoTrường Đại học Lâm nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 93/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 04/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 85000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện