Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Trồng, bảo vệ phát triển rừng tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  Mã dự án8011630
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ
  Địa điểm thực hiệnBình Phước
  Quyết định phê duyệt 112/QĐ-BNN-TCLN; Ngày phê duyệt 04/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện