Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện