Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà và HTTL Xuân Thủy (CTKTCTTL Xuân Thủy)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoCông ty Khai thác công trình thuỷ lợi Xuân Thuỷ - Nam Định
  Địa điểm thực hiệnHà Nam
  Quyết định phê duyệt 4498/QĐ-BNN-TCTL ; Ngày phê duyệt 18/11/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 138637 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện