Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà và HTTL Xuân Thủy (SNNPTNT Hà Nam)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nam
  Quyết định phê duyệt 4498/QĐ-BNN-TCTL ; Ngày phê duyệt 18/11/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 242746 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà và HTTL Xuân Thủy (SNNPTNT Hà Nam) 02/2023 0 0 {0} 24/02/2023
Sửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà và HTTL Xuân Thủy (SNNPTNT Hà Nam) 03/2023 0 0 27/03/2023
Tổng số:   0 0