Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang
  Mã dự án8012907
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang
  Địa điểm thực hiệnHà Giang
  Quyết định phê duyệt 390; Ngày phê duyệt 31/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 101661 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 1: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang 02/2023 0 0 09/03/2023
Dự án thành phần số 1: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang 03/2023 0 0 27/03/2023
Tổng số:   0 0