Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng
  Địa điểm thực hiệnCao Bằng
  Quyết định phê duyệt 5137; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 77872 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng 01/2023 0 0 01/03/2023
Dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng 02/2023 0 0 01/03/2023
Dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng 03/2023 0 0 01/03/2023
Tổng số:   0 0