Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
  Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
  Quyết định phê duyệt 184/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 10/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 55000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện