Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP. Hồ Chí Minh
  Mã dự án8017833
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 788/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 07/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện