Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên
  Mã dự án7909616
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 751; Ngày phê duyệt 01/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 100000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện