Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 5: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Hòa Bình
  Mã dự án8018175
  Đơn vị báo cáoBan QLDA xây dựng và tu bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình
  Địa điểm thực hiệnHòa Bình
  Quyết định phê duyệt 749; Ngày phê duyệt 01/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 277000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 5: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Hòa Bình 01/2024 0 0 01/02/2024
Dự án thành phần số 5: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Hòa Bình 02/2024 0 0 06/02/2024
Tổng số:   0 0