Thông tin dự án

Tên dự ánCảng cá Lạch Bạng
Mã dự án7042302
Đơn vị báo cáoBan QLDA Thủy sản Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt3414 /QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 31/10/2008
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2012
Tổng mức đầu tư 155844 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cảng cá Lạch Bạng 05/2019 0 75088 27/05/2019
Tổng số:   0 75088