Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9)
Mã dự án7016652
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9
Địa điểm thực hiệnBình Dương
Quyết định phê duyệt3184/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 21/12/2012
Giai đoạn thực hiện 2006 - 2018
Tổng vốn đầu tư 7022372 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện