Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9)
Mã dự án7016652
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9
Địa điểm thực hiệnBình Dương
Quyết định phê duyệt3184/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 21/12/2012
Giai đoạn thực hiện 2006 - 2018
Tổng vốn đầu tư 7022372 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9) 01/2019 0 0
Dự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9) 02/2019 0 0 {0}
Dự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9) 03/2019 135 135 {0}
Dự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9) 04/2019 1703 1703 {0}
Tổng số:   1838 1838