Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban PPMU Tây Ninh)
Mã dự án7016652
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh
Địa điểm thực hiệnTây Ninh
Quyết định phê duyệt773 /QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 06/04/2005
Giai đoạn thực hiện 2003 - 2011
Tổng mức đầu tư 136011 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện