Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC cụm hồ Thạch An
Mã dự án7063857
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp cụm hồ chứa nước Thạch An-Cao Bằng
Địa điểm thực hiệnCao Bằng
Quyết định phê duyệt1126/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 23/05/2014
Giai đoạn thực hiện 2008 - 2014
Tổng mức đầu tư 75573 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
SCNC cụm hồ Thạch An 07/2019 0 17358 03/07/2019
Tổng số:   0 17358