Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC cụm hồ tỉnh Sơn La
Mã dự án7057770
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Sơn La
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt3051 QĐ/BNN-TL
Ngày phê duyệt 06/10/2006
Giai đoạn thực hiện 2008 - 2011
Tổng mức đầu tư 58302 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
SCNC cụm hồ tỉnh Sơn La 05/2019 0 1600 24/05/2019
Tổng số:   0 1600